ปิดให้บริการ วันที่ 16 พ.ค. 2565

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 16 พ.ค. 2565 เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา