ปิดให้บริการ วันที่ 13 พ.ค. 2565

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 13 พ.ค. 2565 เนื่องในวันพืชมงคล