ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันพืชมงคล