ปิดให้บริการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา วันที่ 13 ตุลาคม 2566