บริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤต

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลทำให้องค์กรต้องหยุดทำงานไป การดำเนินการในการบริหารความต่อเนื่อง จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน หนึ่งคือ การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น สองคือ การทำให้องค์กร สามารถกลับมาทำงานในระดับที่กำหนดภายในเวลาที่ต้องการ สามคือ การฟื้นฟูและบรรเทาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็ได้อธิบายเอาไว้ทั้งสามส่วน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรต่างๆ ในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ชื่อหนังสือ : บริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตวิกฤต
ผู้แต่ง : กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์.         
เลขเรียกหนังสือ : RC86.7 ก234 2565                                                   
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)