บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด = Ten lessons for a post-pandemic  world.

เมื่อพูดถึงการระบาดของโรคครั้งใหญ่และยังคงระบาดมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คงจะรู้จักกันดีในโรคที่ชื่อว่า เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19 การระบาดครั้งนี้ได้ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมากมาย เชื้อไวรัสโคโรน่าอาจเป็นสิ่งใหม่ แต่สำหรับโรคระบาดนั้นกลับเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้ว หนังสือเล่มนี้จึงต้องการพูดถึงในส่วนของโลกหลังการระบาดใหญ่ เมื่อโรคเกิดขึ้นแล้ว เราจะสามารถรู้ได้แล้วว่าเราจะป้องกันและรับมือกับโรคนี้ได้อย่างไรต่อไป ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะสามารถทำให้มนุษย์เลือกได้ว่า ต้องการผลัดดันตัวเอง สังคม และโลกไปในทิศทางไหน รวมทั้งการเปลี่ยนวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่

ชื่อหนังสือ : บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด = Ten lessons for a post-pandemic  world.

ผู้แต่ง : ฟารีด ซาคาเรีย

ผู้แปล : วิภัชภาค

เลขเรียกหนังสือ : D862 ซ221 2564

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)