ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่

หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือไว้สำหรับรับมือกับคนโง่ นิยามของคำว่า คนโง่ ในที่นี้หมายถึงคนที่ชอบถ่วงแข้งขากับผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผล ชอบโต้แย้ง แสดงท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์หรือไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆ ในสิ่งที่ถูกต้องหรือควรจะเป็น ดังนั้นถ้าหากเราต่อสู้กับพวกเขา จะทำให้รู้สึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำที่ไร้ประโยชน์และเสียเวลาเปล่าไปกับมัน เราควรจะทำให้ชีวิตมีความสุขดีกว่า ในเนื้อหาจะอธิบายในสิ่งที่คนโง่เป็น เข้าใจธรรมชาติของชีวิตแต่คนมากขึ้น รวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่จะจัดการกับคนเหล่านั้นไปอย่างมีเหตุและผลที่สมควร

ชื่อหนังสือ : ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่
ผู้แต่ง : ทามุระ โคทาโร่
เลขเรียกหนังสือ : BJ 1594.5.T5 ท225 2566                                                                                                 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)