ตำราสรรพคุณยา

ตำราสรรพคุณยา ประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประกาศตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงแต่งขึ้นเป็นตำราเกี่ยวกับสมุนไพรเล่มแรกของไทย มีสมุนไพรจำนวน 166 ชนิด มีการบันทึกเก็บรักษาฉบับดั้งเดิมไว้ในสมุดไทย สามารถนำมาเป็นตำราสำหรับศึกษาค้นคว้าในด้านสรรพคุณ และนำส่วนต่างๆของสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย โดยกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ จึงได้มีการจัดพิมพ์ชุดตำราสรรพคุณยา ฉบับอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกด้านภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ต่อไป

ชื่อหนังสือ :  ตำราสรรพคุณยา
ผู้แต่ง :  กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้าน ไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
เลขเรียกหนังสือ : RM666 .H33 ต227 2560
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)