ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยดาต้า

                เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายมากขึ้น มีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเข้ามาช่วย หากจะถามว่า เราจะทำอย่างไรให้ใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งบ่อยครั้งที่เราไม่สามารถทำให้ข้อมูลที่มีอยู่กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างที่ผู้บริหารได้ตั้งใจไว้ นั่นเป็นเพราะเราขาดความสามารถในการตัดสินใจจากข้อมูล ซึ่งเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาหรือเป้าหมายของการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการตัดสินใจว่าต้องทำอย่างไรที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และตีความออกมาอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน

             Data decision making  ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยdata เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาทักษะในการตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของผู้อ่านก็ได้เช่นกัน

ชื่อหนังสือ  : ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยดาต้า Data decision making
ผู้แต่ง : ปฐมภัทร คำตา
เลขเรียกหนังสือ :  HD30.23 ป13 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)