ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) : GALE EBOOKS

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีหนังสือด้านวิชาการให้บริการมากกว่า 1,300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิ Arts, Business, Law, History, Social Science, Technology ฯลฯ รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้น e-book ได้มากมาย อ่านเนื้อหาได้ในรูปแบบ HTML หรือดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์ PDF มีฟังก์ชันแปลภาษาไทย การจดโน๊ตและไฮไลท์เนื้อหาที่สำคัญ จัดทำบรรณานุกรมอัตโนมัติในรูปแบบ MLA, APA, Chicago, Harvard และสามารถนำไฟล์ไปใช้งานกับโปรแกรม EndNote ได้ และฟังก์ชันที่มีประโยชน์อีกมากมาย สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thru