ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) : Hibrary

แอปพลิเคชันห้องสมุดออนไลน์รูปแบบใหม่ Hibrary มีสำนักพิมพ์และนักเขียนอิสระร่วมให้บริการมากกว่า 70 ราย ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspaper) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) เพื่อตอบสนองการใช้งานและการให้บริการห้องสมุดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนผู้ใช้บริการหรือผู้อ่านสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม ง่ายและสะดวก มีฟีเจอร์การอ่านหนังสือทั้งแบบ PDF หรือ E-PUB ที่โดนใจนักอ่านและได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะไฟล์ E-PUB รองรับการอ่านออกเสียง เพื่อช่วยในการเข้าถึงสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีปัญหาด้านการอ่าน เช่น ผู้พิการทางสายตา สามารถลด/ขยายขนาดตัวอักษร และเลือก Font ให้เหมาะสมกับการอ่านได้ โดยยังคงความชัดเจนของตัวอักษร มีโหมดการอ่านมากถึง 4 รูปแบบ และปรับความสว่างหน้าจอได้ตามความต้องการ ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการอ่าน เนื่องจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง และสามารถอ่านในรูปแบบออฟไลน์ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://elibrary-rul.hibrary.me/