ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์

หนังสือเล่มนี้ เริ่มจากคำนิยามพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเอไอ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ความจำ   การคำนวณ การเรียนรู้ รวมถึงผลกระทบของเอไอในมิติต่างๆ ผู้เขียนยังชวนให้จินตนาการต่อยอดภายใต้เงื่อนไงที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้าหากเอไอได้รับการพัฒนาจนมีความสามารถเหนือมนุษย์ พูดอีกอย่างคือเอไอจะอยู่กับเราและจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแม่นยำว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่การคาดการณ์ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ว่ามนุษย์กับเอไอจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เราพร้อมรับมือเอไอซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต่อสังคมมากที่สุดในอนาคต

ชื่อหนังสือ : ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์[Life 3.0]
ผู้แต่ง : แม็กซ์ เท็กมาร์ค.
เลขเรียกหนังสือ : Q334.7 ท251 2565
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป