ฉันฟังไม่เข้าใจหรือเธอพูดไม่เข้าใจ

ผู้ชายและผู้หญิง จะมีความแตกต่างกันหลายๆ อย่าง รวมทั้งเรื่องของความรู้สึกนึกคิดและการสื่อสารออกมาก็จะแตกต่างเช่นกัน เมื่อต้องมีการสื่อสารระหว่างกันจึงจะเกิดความขัดแย้งและไม่เข้าใจได้ง่าย หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างการสื่อสารในรูปแบบความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชาย ซึ่งไม่ได้จำกัดและระบุเฉพาะเพศเท่านั้น เพราะผู้ชายบางคนก็อาจมีความรู้สึกนึกคิดและคำพูดแบบผู้หญิง หรือผู้หญิงบางคนก็อาจมีความรู้สึกนึกคิดและคำพูดแบบผู้ชายก็ได้ ดังนั้นเนื้อหาในเล่มจะเป็นเทคนิคในการเอาตัวรอดในสถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว โดยจะบอกวิธีการสนทนา มีตัวอย่างคำสนทนา ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ที่ควรใช้นั้นต้องสื่อสารในรูปแบบใดถึงจะเหมาะสม

ชื่อหนังสือ : ฉันฟังไม่เข้าใจหรือเธอพูดไม่เข้าใจ
ผู้แต่ง : อิโอะตะ ทัตสึนะริ
เลขเรียกหนังสือ : BF692.2 อ239 2565                                                                                      
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)