คุณมีเหตุผลอยู่กี่ดอลลาร์ = Dollars and sense

หนังสือเรื่อง “คุณมีเหตุผลอยู่กี่ดอลลาร์” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสังเกตด้านพฤติกรรมความผิดพลาดของมนุษย์ในปัจจุบันกับการใช้เหตุผลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้เงิน โดยการหยิบยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่น่าสนใจมาดำเนินเรื่อง เช่น การตัดสินใจซื้อของในช่วงจัดโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 หรือ การซื้อล็อตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่มีความแปลกใหม่ และมีวิจารณญาณในการใช้เงินอย่างมีสติ และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

ชื่อหนังสือ : คุณมีเหตุผลอยู่กี่ดอลลาร์ = Dollars and sense
ผู้แต่ง : อาเรียลีย์, แดน.
เลขเรียกหนังสือ : HG179 อ226 2563
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)