คิดใหม่สู่อาเซียน

หนังสือเรื่อง “คิดใหม่สู่อาเซียน : Think New ASEAN” เป็นหนังสือเล่มต่อจากหนังสือเรื่อง “คิดอย่างอาเซียน Think ASEAN” มีเนื้อหาเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจทางการตลาดของอาเซียนที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของคุณฟิลิป คอตเลอร์ นักการตลาดที่โด่งดังของโลกโดยหยิบยกกรณีศึกษาธุรกิจในอาเซียนและธุรกิจต่างประเทศที่มาทำธุรกิจในอาเซียนกว่า 49 บริษัท อาทิเช่น  H&M Air Asia  Thai Beverage และ Honda เป็นต้น มาวิเคราะห์การเจาะกลุ่มการตลาดในเชิงลึก ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เปิดโลกทัศน์ของเทรนการตลาดโลกในอาเซียนในปัจจุบัน รวมถึงได้ฝึกการคิดการตลาดเชิงกลยุทธ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และการทำงานในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ชื่อหนังสือ : คิดใหม่สู่อาเซียน : Think New ASEAN.                                               
ผู้แต่ง : ฟิลิป คอตเลอร์.                                                                                                       
เลขเรียกหนังสือ : HF3790 .8 ค19 2558                                                                                 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)