คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

หนังสือเรื่อง “คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อสอบเก่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางกฎหมายที่ออกสอบบ่อยๆ รวมทั้งเทคนิคการจำและการสังเกตสำหรับผู้ที่มีความสนใจเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นด้านกฎหมาย มีเนื้อหาคลอบคลุมทั้งกฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายพิเศษ ระบบศาลและตุลาการ ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะทางพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ที่น่าสนอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านใช้ในการเตรียมสอบแล้ว ยังสามารถนำไปปรับใช้ในด้านการศึกษา และการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ชื่อหนังสือ : คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย                                                                        
ผู้แต่ง : ดวงเด่น นาคสีหราช                                                                                                          
เลขเรียกหนังสือ : KPT 86 .3 ด17 2565                                                                             
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)