คัมภีร์ปราบหนี้นอกระบบ ฉบับปฏิบัติการ

พลตำรวจเอก ดร.ปิยะ อุทาโย กล่าวว่า “หนี้นอกระบบ เป็นมะเร็งร้ายกระทบชาวบ้านระดับรากหญ้า ต้องถอนรากถอนโคนอย่างจริงจัง”  ซึ่งในปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบสูงขึ้น จึงต้องมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จากการสืบสวนทำให้ต้องตระหนักถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (ACT : Accuracy, Coverage, Timeframe) เพื่อให้การแก้ปัญหาสำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ “คัมภีร์ปราบหนี้นอกระบบ ฉบับปฏิบัติการ” จึงถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามหนี้นอกระบบสำหรับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการบังคับใช้กฎหมายจากข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่จริง พร้อมสอนเทคนิคการสืบสวน มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา และช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ หนังสือเล่มนี้ถูกสังเคราะห์เนื้อหาออกมาให้เข้าใจได้ง่าย มีประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในภาพรวม อย่าลืมมาตามอ่าน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหานี้ร่วมกันนะคะ

ชื่อหนังสือ : คัมภีร์ปราบหนี้นอกระบบ ฉบับปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : ปิยะ อุทาโย

เลขเรียกหนังสือ : HG3755 ป236 2564

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)