ขอเชิญร่วมตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ขอเชิญร่วมตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือ แสกน QR Code

ลิงค์แบบสอบถาม https://forms.gle/zCQzrdUmfGzMomqS8