ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ RU BOOK FAIR 2022 : Read to the future (รูปแบบออนไลน์ฯ) ในวันที่ 7 ก.ค. 2565

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
RU Book Fair 2022 : Read to the Future
รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live เพจ “Ramkhamhaeng University Library” (https://www.facebook.com/ramlibrary)
ในวันพฤหัสฯ ที่ 7 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในแต่ละช่วง มีดังนี้

เวลา 09.00 – 09.30 น.
พิธีเปิดโครงการ RU Book Fair 2022 : Read to the future
          โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา 09.30 – 10.00 น.
แนะนำฐานข้อมูล e-Book
          โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตัวแทนจาก บริษัท Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

เวลา 10.00 – 12.00 น.
เสวนาเรื่อง “เปิดใจคุณหมอนักเขียน : เคล็ดลับในการเขียนนิยาย ให้ประสบความสำเร็จ”
          กับนักเขียน นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ เจ้าของนามปากกา “พงศกร”

เวลา 12.00 – 12.30 น.
          กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พร้อมร่วมลุ้นรางวัล

เวลา 12.30 – 13.00 น.
แนะนำฐานข้อมูล e-Book
          โดยคุณผดุงเกียรติ สงครามรอด ตัวแทนจาก บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

เวลา 13.00 – 15.00 น.
เสวนาเรื่อง “ร้อยเรียงความประทับใจ จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ สู่ดวงใจเทวพรหม”
          กับนักเขียน คุณมนต์ชัย ศิริลัทพร เจ้าของนามปากกา “ซ่อนกลิ่น”

พิเศษ!! พบกับกิจกรรมตอบคำถามร่วมลุ้นรับของรางวัลตลอดช่วงโครงการฯ
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)