News & Updates

RECOMMENDED BOOK

14
Nov

เดินเล่นหิมาลัยใช้ใจเดิน : บันทึกการเดินเท้าสู่หิมาลัยของผู้หญิง วัย 50+

เทือกเขาหิมาลัยหรือเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักพิชิตยอดเขา เพราะเป็นเทือกเขาที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่ตั้งของยอดเขาเอเวอเรสต์ที่เป็นที่สุดแห่งความสูงอันดับ1ของโลก เป็นที่ๆ หลายคนอยากไปเพื่อสัมผัสความตื่นเต้น ความท้าทายและความสวยงามที่นั่น หนังสือเล่มนี้จะชวนผู้อ่านเดินทางไปเทือกเขาหิมาลัยด้วยกัน จากการบันทึกการเดินทางทั้ง 9 วัน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนเทรกกิ้ง ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ เส้นทางการเทรกกิ้ง การเดินทางในแต่ละวันจะเริ่มเดินทางโดยไล่ระดับความสูงขึ้นไป จนถึงจุดเป็นที่นิยมมากที่สุดในการเทรคกิ้งที่เนปาล คือพูนฮิลล์ เนื่องจากเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งมีภาพประกอบและบทสนทนาให้ติดตามอ่านเพลินเพลินตลอดเล่ม ชื่อหนังสือ : เดินเล่นหิมาลัยใช้ใจเดิน...
14
Nov

หวยศาสตร์ : ใครว่า “ถูกหวย” เป็นความบังเอิญ?

งานวิจัยด้านความเชื่อ ความเข้าใจ และโลกทัศน์ของคนเล่นหวย ในบริบทของสังคมไทยของรศ.ดร.วัฒนา  สุกัณศีล จะนำพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความเข้าใจมายาคติ ตรรกะวิบัติของนักพนัน ความคิดและความเข้าใจผิดในลักษณะต่าง ๆ และความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยและวัฒนธรรมเลขเด็ดของคอหวย โดยศึกษาจากงานวิชาการด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา การใช้เหตุผล และวิทยาศาสตร์การรู้คิดสมัยใหม่ และเหตุใดหลักความเป็นไปได้ หลักเหตุและผล หลักการทางสถิติที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้การยอมรับจึงไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักพนัน แต่กลับเชื่อเรื่องโชค ลาภ อำนาจเหนือธรรมชาติ...
14
Nov

ณ ขณะอ่าน : บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

เป็นหนังสือที่รวบรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับการอ่านภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะการอ่าน หนังสือเล่มนี้ให้แนวทางในการอ่านที่เป็นขั้นตอน เริ่มจากการอ่านขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการอ่านขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสารในโลกศตวรรษที่ 21  นอกจากเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายและแนวทางเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) ของผู้เรียนด้วย ชื่อหนังสือ: ณ ขณะอ่าน : บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา...
29
Sep

มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์

มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ โดยหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมกลุ่มแนวคิดมานุษยวิทยากลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อทำความเข้าใจมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการชาติพันธุ์นิพนธ์หรือชาติพันธุ์วรรณนา เนื้อหาในเล่มแบ่งนำเสนอเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก มานุษยวิทยาก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 21 ถึงปัจจุบัน กล่าวถึงพัฒนาการมานุษยวิทยาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ส่วนที่สอง จุดเปลี่ยนทางภววิทยาและจุดเปลี่ยนพ้นมนุษย์ มีการอธิบายถึงความหมายของทั้ง 2 คำ...
29
Sep

1001 วิธีเพิ่มสุขให้ชีวิต

ไม่ว่าจะรวยหรือจน มีชื่อเสียง เงินทอง หรือหาเช้ากินค่ำ แต่สิ่งที่ทุกคนคาดหวังและต้องการมากที่สุดคือ ความสุข      ที่เราไม่สามารถหาได้ด้วยปัจจัยใดๆแต่มันอยู่ที่ตัวเราในการหยิบฉวยความสุขจากทุกอย่างด้วยตนเอง ดังคำที่ว่าสุข ทุกข์เกิดจากใจ หนังสือ 1001 วิธีเพิ่มสุขให้ชีวิต อาจช่วยจุดประกายความคิด ทัศนคติเพื่อให้คุณหาความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบตัวได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคลายเครียดในที่ทำงาน การจัดบ้านให้ผ่อนคลายมีธรรมชาติบำบัดรักษากายใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง...
29
Sep

PDPA ฉบับเข้าใจง่าย สไตล์ Easy PDPA

PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกประกาศใช้แล้วในบ้านเรา เราจึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันกฎหมาย หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนได้พบกับการอธิบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมุมมองของประชาชนทั่วไป และมุมมองของภาคธุรกิจ ได้เรียนรู้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  เข้าใจหลักการคิด การเข้าถึงเครื่องมือ และ Template ที่ช่วยให้ภาคธุรกิจพร้อมรับมือกับ PDPA  การนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้โดยต้องคำนึงถึงหลัก 2 N ของ PDPA คือ 1.Necessity ใช้ข้อมูลเฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น...
15
Sep

แด่ผู้แหลกสลาย Reasons to stay alive

ความรู้สึกเมื่อคุณต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้า เหมือนเดินทั้งที่ไฟไหม้ศีรษะแต่ไม่มีใครเห็นเปลวเพลิง กลัวความสุขจนหัวหดแม้จะต้องการความสุขเหนือสิ่งอื่นใด ไม่ได้รู้สึกอยากตาย แต่แค่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่เชื่อว่าความเจ็บปวดจะจางหาย และมีแสงสว่างรออยู่ที่ปลายอุโมงค์ แมตต์ เฮก นักเขียนวรรณกรรมชื่อดังชาวอังกฤษ เคยทนทุกข์ทรมานจากปีศาจล่องหนตัวร้ายที่ชื่อว่า ‘โรคซึมเศร้า’ เขาเก็บเกี่ยวส่วนเสี้ยวแห่งคืนวันที่ต่อกรกับโรคนี้ นับแต่สัญญาณเตือนในวัยเยาว์ ชั่วขณะที่ชีวิตอยู่ห่างความตายเพียงย่างก้าว สู่โมงยามที่หยัดยืนและผลิบาน พร้อมก้าวข้ามความเจ็บปวด และกลับไป ‘มีชีวิต’ อย่างแท้จริง นี่คือบันทึกความทรงจำที่บอกเล่า สอดแทรกอารมณ์ขัน...
15
Sep

มูฟออนชีวิต ถอนพิษพ่อแม่เผด็จการ

พ่อแม่ คือผู้เพาะเมล็ดพันธุ์ทางอารมณ์และใจในตัวเรา  ให้เติบโตขึ้นสร้างให้เราเป็นเรา หลายครอบครัวเพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความรัก ความเคารพ และความเป็นอิสระ แต่ในหลายครอบครัวกลับเพาะเมล็ดแห่งความกลัว การผูกมัด และความรู้สึกผิด สื่อออกมาในรูปแบบเรื่องเล่ากล่าวถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาสภาพจิตด้านอารมณ์โดยเกิดจากพ่อและแม่ กล่าวคือความสุขความทุกข์ของพ่อแม่เป็นความรับผิดชอบของลูก สามารถทำให้ลูกโดดเดี่ยวได้หากทำอะไรนอกคอก  หนังสือเล่มนี้จะมอบความกล้าหาญและเข้มแข็งให้คุณดึงตัวเองออกมาจากบาดแผลแห่งการเติบโตด้วยพลังมากมายที่มีในฐานะผู้ใหญ่ และด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อท้ายที่สุดแล้ว คุณจะได้มีชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง ชื่อหนังสือ : มูฟออนชีวิต ถอนพิษพ่อแม่เผด็จการ Toxic parents ผู้แต่ง...
1 2 3