News & Updates

RECOMMENDED BOOK

17
Jun

ถอดรหัสภาษากาย

               ภาษากายเป็นสิ่งที่มนุษย์แสดงออกมาอย่างแรก ๆ ให้ผู้ที่ได้เห็นนั้นสามารถรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของบุคคลเหล่านั้นในเบื้องต้นได้ เราเคยสงสัยกับท่าทางที่แสดงออกมาจากบุคคลที่เราสนทนาด้วยหรือไม่ ว่าจริงๆ แล้ว เขารู้สึกอย่างไรกันแน่ หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคำตอบให้ผู้อ่านได้รับรู้ความรู้สึกและเข้าใจในอากัปกิริยา และแนวทางในการถอดรหัสการสื่อสารแบบไม่ใช้ภาษา เพื่อให้คุณมีทักษะและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบุคคลเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บท ได้แก่ การเข้าใจในหลักพื้นฐานของภาษากาย การสังเกตจากบุคคลในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ผู้มีชื่อเสียง นักการเมือง การฝึกกับเพื่อนและคนในครอบครัว การถอดรหัสจากคู่เดต การแปลภาษาจากการสัมภาษณ์งาน...
17
Jun

บันทึก นึกอร่อย เล่ม 2

        หนังสือชุด บันทึก นึกอร่อย เป็นตำรับอาหารชุดพิเศษที่รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล เนื่องด้วยเห็นว่าอาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น มีขั้นตอนการปรุงอย่างประณีต พิถีพิถัน ละเมียดละไม และมีรสชาติที่อร่อยไม่แพ้อาหารของชาติใดในโลก เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวประวัติของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล รวมถึงชื่อเมนู เครื่องปรุง วิธีการปรุงอาหาร ในเล่มที่ 2 เมนูอาหารจะเน้นไปที่ เมนูยำ เมนูลาบ พล่า...
17
Jun

คู่มือเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ (ฉบับสมบูรณ์)

                   ข้อมูลในระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ แผนที่ แผนภาพ ทำให้คนสื่อสารเข้าใจและเชื่อมพวกเขาเข้าด้วยกัน และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทำให้ทักษะการแปลงข้อมูลเป็นภาพกลายเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันที่จำเป็นต้องมีติดตัว เพราะถ้าคุณสื่อสารอย่างเรียบง่ายและตรงประเด็นไม่ได้ก็อาจเป็นเพราะคุณไม่รู้จริงหรือรู้ไม่ดีพอ การแปลงข้อมูลเป็นภาพจัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานอีกด้วยโดยภาพที่สร้างขึ้นต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า ผู้ชมคือใคร เขาอยากเห็นอะไร แนวคิดที่ต้องการจะสื่อคืออะไร ควรนำอะไรมานำเสนอบ้าง แล้วค่อยต่อยอดด้วยการนำเสนอในรูปแบบไหนและนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นภาพ ทำให้การสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย และดึงดูดใจ แบบ step...
17
Jun

ภาษาจีนระดับกลาง 1

                      ตำราเล่มนี้จัดทำเพื่อเป็นตำราประจำกระบวนวิชา CHI3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาบังคับของนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื้อหาของตำราเล่มนี้ เป็นการคัดเลือกบทความและดัดแปลงบทความที่ใช้ภาษาจีนกลางปัจจุบันที่มีความยากอยู่ในระดับกลาง คือ มีการใช้ภาษาหนังสือในการบรรยายความ เนื้อหาของบทความที่คัดเลือกมาจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและทัศนคติของชาวจีนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในแต่ละบทจะประกอบด้วยสาระสำคัญ เนื้อหาบทความ หน่วยศัพท์ คำอธิบายการใช้ภาษาที่อยู่ในแต่ละบท โดยเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนกลางทั้ง 4 ด้าน คือ...
30
Apr

กอดใจไว้ก่อน

                  มนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาความรักจากสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะจากมนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์ สิ่งของและอีกมากมายในโลกใบนี้ แต่หลงลืมไปว่ามีความรักจากสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเราเสมอ นั่นก็มาจากตัวของเรานั่นเอง และเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการ หนังสือเล่มนี้จะเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนของเรา ในยามที่เราท้อ หมดหวัง เหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิต ต้องการที่พักพิงให้เราเปิดหนังสือเล่มนี้อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านได้พบกับความรักที่เราอาจทำหล่นหายไประหว่างทาง ได้กลับมาเติมเต็มได้อีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนได้นำแนวทางการสร้างการรักตัวเองของนักจิตวิทยาคลินิก เดบอราห์ โคชาบา มาเป็นหลักในการให้ผู้อ่านได้มีพัฒนาการรักตัวเองไปด้วยกัน ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละบท ชื่อหนังสือ :...
30
Apr

บันทึก นึกอร่อย เล่ม 1

        หนังสือชุด บันทึก นึกอร่อย เป็นตำรับอาหารชุดพิเศษที่รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล เนื่องด้วยเห็นว่าอาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น มีขั้นตอนการปรุงอย่างประณีต พิถีพิถัน ละเมียดละไม และมีรสชาติที่อร่อยไม่แพ้อาหารของชาติใดในโลก เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตำราอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข  รวมถึงชื่อเมนูอาหาร เครื่องปรุง วิธีปรุง ในเล่มที่ 1 รายการอาหารจะเน้นไปที่ น้ำพริก หลน ผัด ทอด...
30
Apr

ความหวังที่เคลื่อนไหว

           สังคมการเมืองที่ดี คือสังคมที่ทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจร่วมกัน แต่ในสังคมที่บิดเบือนดัดแปลงอดีตให้กลายเป็นนิทานหรือละครหลังข่าวเพื่อกล่อมเกลาผู้คน เพราะชนชั้นนำกลัวที่จะสูญเสียอำนาจการควบคุมประชาชนมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนรุ่นใหม่ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่เคารพความเท่าเทียมและความหลากหลายของผู้คน แต่รัฐและชาวอนุรักนิยมได้มองประชาชนที่คิดต่างว่าเป็นศัตรูและหวาดเกรง ทำให้เกิดการพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อบีบบังคับให้ประชาชนเงียบเสียงลง ยอมจำนนและหวาดกลัว           “…การเรียนรู้ด้านที่ผิดพลาดล้มเหลวของชาติตนเอง แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าชิงชังอับอาย แต่มันคือภูมิคุ้มกันชั้นดีที่จะทำให้เราเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีสติ และไม่ทำผิดซ้ำรอยเดิม…” หนังสือความหวังที่เคลื่อนไหวได้รวบรวมบทความของคุณประจักษ์ ก้องกีรติ ที่จะชวนทุกคนเข้ามาสำรวจกระแสการเมืองของไทยไปจนถึงการเมืองโลก ที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกอำนาจประชาธิปไตย หากปราศจากความเคลื่อนไหว ความใฝ่ฝัน และความหวังที่สร้างร่วมกันของประชาชน ก็ยากที่ประชาธิปไตยจะลงหลักปักฐานในยุคสมัยของเรา...
30
Apr

ปัญหาสังคม

          ตำราเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยสภาวะสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ศึกษาปัญหาสังคมต่างๆ เกี่ยวกับความยากจน การมีงานทำและการมีรายได้ พฤติกรรมการเบี่ยงเบน ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม การขายบริการทางเพศ และรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ชื่อหนังสือ : ปัญหาสังคมผู้แต่ง : อุดมพร ชั้นไพบูลย์เลขเรียกหนังสือ :...
1 2 3 11