ห้องกิจกรรมกลุ่ม

ห้องกิจกรรมกลุ่ม

ห้องกิจกรรมกลุ่มให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด สำหรับทำกิจกรรมกลุ่ม อาทิ นักศึกษารามคำแหงจัดติวก่อนสอบ หรือทำรายงาน งานกลุ่ม ขนาดห้องสามารถบรรจุได้ 10 คน และ 20 คน โดยมีการจองขอใช้บริการได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ Information Services หรือจองออนไลน์ได้ที่ จองห้องกิจกรรมกลุ่มรูปแบบออนไลน์