ห้องค้นคว้ากลุ่ม

ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)

ห้องค้นคว้ากลุ่มให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด สำหรับทำกิจกรรมกลุ่ม อาทิ นักศึกษารามคำแหงจัดติวก่อนสอบ หรือทำรายงาน งานกลุ่ม ขนาดห้องสามารถบรรจุได้ 10 คน และ 20 คน โดยมีการจองขอใช้บริการได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ Information Services หรือจองออนไลน์ได้ที่ จองห้องค้นคว้ากลุ่มรูปแบบออนไลน์

Group Study Room 1

พื้นที่บริการ ชั้น 2

Group Study Room 2

พื้นที่บริการ ชั้น 2

THAI SWEET MEETING

พื้นที่บริการ ชั้น 2

Research Conrner

พื้นที่บริการ ชั้น 3

Meeting Room

พื้นที่บริการ ชั้น 3