Caption Aligned Here

Blog Full Right Sidebar

                      ตำราเล่มนี้จัดทำเพื่อเป็นตำราประจำกระบวนวิชา CHI3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาบังคับของนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื้อหาของตำราเล่มนี้ เป็นการคัดเลือกบทความและดัดแปลงบทความที่ใช้ภาษาจีนกลางปัจจุบันที่มีความยากอยู่ในระดับกลาง คือ มีการใช้ภาษาหนังสือในการบรรยายความ เนื้อหาของบทความที่คัดเลือกมาจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและทัศนคติของชาวจีนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในแต่ละบทจะประกอบด้วยสาระสำคัญ เนื้อหาบทความ หน่วยศัพท์ คำอธิบายการใช้ภาษาที่อยู่ในแต่ละบท โดยเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนกลางทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน                             ชื่อหนังสือ : ภาษาจีนระดับกลาง 1 =  INTERMEDIATE CHINESE.                                                          ผู้แต่ง : สิริกมล สิริสัมพันธ์                                                                                                                  เลขเรียกหนังสือ : CHI3101 66125 ส237 2566                                                                          สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในเวลา 13.00-16.30 น. จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริงหากผู้ใช้บริการอยู่ในบริเวณพื้นที่และเวลาดังกล่าว ขอความร่วมมือเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก (ภาพประกอบโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”)
Read More
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 3 มิถุนายน 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. วันอาทิตย์           ...
Read More
Cover image : Designed by Freepik
Read More
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันพืชมงคล
Read More
1 2 3 4 43

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Recent News

เวลาเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2567
28/06/2024By
Bangna Library Freshy Day 2024
25/06/2024By
ถอดรหัสภาษากาย
17/06/2024By