วันที่ 16-30 มิ.ย. 2565 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.