ภาษากายเป็นสิ่งที่มนุษย์แสดงออกมาอย่างแรก ๆ ให้ผู้ที่ได้เห็นนั้นสามารถรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของบุคคลเหล่านั้นในเบื้องต้นได้ เราเคยสงสัยกับท่าทางที่แสดงออกมาจากบุคคลที่เราสนทนาด้วยหรือไม่ ว่าจริงๆ แล้ว เขารู้สึกอย่างไรกันแน่ หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคำตอบให้ผู้อ่านได้รับรู้ความรู้สึกและเข้าใจในอากัปกิริยา และแนวทางในการถอดรหัสการสื่อสารแบบไม่ใช้ภาษา เพื่อให้คุณมีทักษะและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบุคคลเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บท ได้แก่ การเข้าใจในหลักพื้นฐานของภาษากาย การสังเกตจากบุคคลในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ผู้มีชื่อเสียง นักการเมือง การฝึกกับเพื่อนและคนในครอบครัว การถอดรหัสจากคู่เดต การแปลภาษาจากการสัมภาษณ์งาน การอ่านคนในสถานที่ทำงาน รวมทั้งมีบทสรุปท้ายเล่ม

ชื่อหนังสือ : ถอดรหัสภาษากาย = Understanding body language
ผู้แต่ง : เราส์, สกอตต์.
เลขเรียกหนังสือ : BF 637.N66 ร238 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)